שאלות ותשובות / האם אפשר לגרום לכך שקו העפעף התחתון יהיה ישר מבלי להימשך מטה – הצידה באמצעות ניתוח?

רטרקציה לטרלית של עפעפיים תחתונים הינה בעיה ידועה, והיא עשויה לנבוע מחולשה של הגיד המחבר את העפעף לצידי העין (ארובה) ו / או מצניחה יחסית של פנים מרכזיות. לעתים הרטרקציה מופיעה לאחר ניתוח עפעפיים תחתונים שבוצע בחתך עור חיצוני ו / או הוצאת עור ביתר. בכל מקרה בהתאם לגורם לרטרקציה יש לתכנן את הניתוח. לעתים ניתוח קצר באופן יחסי ניתן לחבר את העפעף מחדש לארובה בחלק הלטרלי (יצירת הגיד מחדש או חיזוק הגיד הקיים), אך במקרים אחרים בהם יש חסר רקמה יש צורך בניתוחים מעט יותר מורכבים (הרמת פנים מרכזיות דרך לחמית העין). לפי תאורך נראה כי יהיה צורך בחיזוק הגיד מחדש אך מובן שלא ניתן לקבוע אלא לאחר בדיקה מדוקדקת של מנח העפעף, מידת בלט העין, מנח פנים מרכזיות ומידת האלסטיות של העפעף התחתון.

Posted in: ג. צניחת עפעפיים

נשלח ב