ניוון רשתית (מקולה) של הגיל (נמ"ג)

Age related macular degeneration

מחלה של מרכז הראיה (מקולה) המופיעה בגיל המבוגר. המחלה מופיעה בשתי צורות עיקריות – יבשה ורטובה. בצורה היבשה ישנם משקעים צהובים תת רשתיים, צברי פגמנט וניוון הדרגתי של תאי הרשתית עם ירידה בחדות הראיה ובשדה הראיה המרכזי. כיום אין טיפול יעיל לצורה זו למעט ויטמינים אשר עשויים במקרים מסויימים להאט את קצב התקדמות המחלה.

הצורה הרטובה פחות שכיחה מהצורה היבשה אך גורמת לאבדן ראיה חמור יותר עקב צמיחת כלי דם פתולוגים ברשתית, עם דלף של נוזל או דימום מתחת לשכבות הרשתית.

צורה זו עלולה לגרום לירידה חדה יותר בראיה וכן לעיוות בראית קוים וצורות.

הטיפול לצורה הרטובה כאשר מאבחנים מוקדם כולל זריקות תוך עיניות של חומר נוגד שגשוג כלי דם (אבסטין או לוסנטיס). במקרים מסויימים יש צורך בזריקות של חומרים אחרים לעין או בניתוח. במקרים מתקדמים ישנה הצטלקות של מרכז הראיה אשר אינה ברת טיפול, ולכן האבחון המוקדם והטיפול המוקדם חשובים מאוד למניעת ההדרדרות במחלה.

בדיקות העזר כוללות הדמיה של מרכז הראיה (מקולה) בעזרת מכשיר OCT (בדיקה שאינה פולשנית) או בעזרת הזרקת חומר ניגוד לוריד (פלורסצאין) וצילומים חוזרים של כלי הדם ברשתית.