כיסוי ביטוחי

ניתוחים המתבצעים בהתוויה רפואית, כדוגמת מעקף דרכי דמעות או צניחת עפעפיים עם הפרעה לציר הראיה,
מכוסים באופן מלא על ידי חברות הביטוח והביטוחים המשלימים אשר בהסדר עם פרופ׳ גיא בן סימון.
בחלק מפוליסות הביטוח ישנה השתתפות עצמית של המבוטח.

ניתוחים וטיפולים אסתטים, אינם מכוסים כלל על ידי חברות ביטוח או הביטוחים המשלימים, והם נעשים באופן פרטי.

חברות הביטוח הבאות מכסות את עלות הייעוץ, חדר הניתוח ושכר מנתח:

חברות הביטוח הבאות, בהתאם לסוג הפוליסה של המבוטח, מכסות באופן חלקי ייעוץ, חדר ניתוח ושכר מנתח,
מומלץ ליצור קשר עם צוות המרפאה לבדוק את האפשרות של כיסוי ביטוחי לניתוח.